210 3460363
0 Καλάθι

Το Καλάθι είναι άδειο

Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δημιούργησε την παρούσα Ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ως πελάτης μας, να κατανοήσετε ότι πρέπει να μάς παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, που αφορούν στην διεκπεραίωση τής παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται πλήρως από εμάς.
Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
(1) τού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τής επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων),
(2) τού Ν. 4624/2019 για τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής τού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τής επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει,
(3) τού Ν. 2472/1997 για την προστασία τού ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός εξακολουθεί να ισχύει,
(4) τού Ν. 3471/2006 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τής ιδιωτικής ζωής, στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύει,
(5) τις αποφάσεις και λοιπές διοικητικές πράξεις τής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και
(6) εν γένει τις εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές και Κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων πού καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο τής επεξεργασίας αυτών, έχει προσαρμοστεί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία ή αθέμιτη απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση, με την χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης τής παρούσας Ιστοσελίδας περιγράφουν την μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.mercedes-shop.gr, την χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης τής παρούσας Ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μάς παρέχετε κατά την διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Ορισμός των Προσωπικών Δεδομένων και τής επεξεργασίας αυτών
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) είναι πληροφορίες που σάς προσδιορίζουν ως φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Γενικά
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες τής παρούσας Ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από το www.mercedes-shop.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και, τέλος, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.mercedes-shop.gr, μέσω τής Ιστοσελίδας, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το www.mercedes-shop.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.mercedes-shop.gr, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες κατά την διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών ή/και σε περιπτώσεις ελέγχου προϊόντος/ων ή/και περιπτώσεις εγγυήσεων

Συγκέντρωση πληροφοριών
Το www.mercedes-shop.gr σχεδίασε την Ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες τής Ιστοσελίδας μας, να παρέχουν σε εμάς προσωπικά τους δεδομένα, μόνον στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν e-mail στο info@mercedes-shop.gr.

Χρήση των Πληροφοριών
Το www.mercedes-shop.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:
(1) Στοιχεία που ο χρήστης μάς παρέχει κατά την εγγραφή του ως Πελάτης,
(2) Στοιχεία που ο χρήστης μάς παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.mercedes-shop.gr,
(3) Στοιχεία που ο χρήστης μάς παρέχει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς,
(4) Στοιχεία που ο χρήστης μάς παρέχει κατά την σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).

Πρόσβαση στις Πληροφορίες
Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για την παράδοση ή την κράτηση μιας παραγγελίας.
Επίσης, η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση τής οποίας απαιτούνται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.
Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα τού πελάτη, παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνον από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα τού www.mercedes-shop.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι παρέχετε την συγκατάθεσή σας, ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους τού www.mercedes-shop.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Το www.mercedes-shop.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές τής Ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του, το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην Ιστοσελίδα μας, θα σάς ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός τής περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής τής παραγγελίας.
Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και περισσότερο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.
Το www.mercedes-shop.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μάς παρέχετε κατά την διάρκεια τής ηλεκτρονικής αποστολής τής φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση τής παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση τού πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.mercedes-shop.gr, (iv) ειδικές προσφορές τού www.mercedes-shop.gr, (v) παραλαβή δώρων, μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε, αν θέλετε ή όχι, να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημέρωση/επικοινωνίες, από το www.mercedes-shop.gr, στέλνοντας το αίτημά σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mercedes-shop.gr

Σε καμία άλλη περίπτωση το www.mercedes-shop.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία, χωρίς την πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω τής νομίμου οδού. Παρακαλούμε, όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online, πραγματοποιείται χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς, όπως αυτοί που περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργαζόμαστε περαιτέρω Προσωπικά Δεδομένα, εκτός εκείνων που είναι απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει την συγκατάθεσή σας για μια διαφορετική χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στην συγκατάθεση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση την συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διαφορετικό σκοπό μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης, ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης εκ μέρους σας.

Χρήση των δεδομένων των πελατών, για σκοπούς διαφήμισης
Για την διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα marketing μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σχετίζονται με την επιχείρησή μας, και τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών που θέλετε να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Η αποστολή sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που μας έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας, γίνεται με σκοπό να σας ενημερώσει για την εξέλιξη τής παραγγελίας σας. Μπορείτε, μέσα από τον λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στην Ιστοσελίδα μας, να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχετε δώσει την προηγούμενη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε λάβει από εσάς στο πλαίσιο τής ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης μας, για να σας παρέχουμε υλικά marketing που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχετε ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή πιθανόν σάς ενδιαφέρουν. Μπορείτε, ωστόσο, να αντιταχθείτε στην χρήση αυτή κατά το χρόνο τής συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς marketing, ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση
Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης με το ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, τού απορρήτου, τής ασφάλειας, τής περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

Χρήση της αρχικής σελίδας e-shop (www.mercedes-shop.gr)
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει, επίσης, για τη χρήση τής Ιστοσελίδας μας www.mercedes-shop.gr («Ιστοσελίδα»), με τους ακόλουθους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο.

Cookies
Το www.mercedes-shop.gr έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies, ως μέρος τής διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τού χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως το www.mercedes-shop.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές τού χρήστη, να αναγνωρίζουν τούς συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτήν, και για την συλλογή δεδομένων για την βελτίωση τού περιεχομένου τής Ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες αφενός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και αφετέρου στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σάς παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας, αλλά και προκειμένου να σάς παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο, σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η Ιστοσελίδα www.mercedes-shop.gr.

Τα cookies διαιρούνται στις κατωτέρω κατηγορίες:
- Αναγκαία cookies. Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών τής Ιστοσελίδας, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στην wishlist (Λίστα Επιθυμιών), την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία τού e-shop, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης, και υπολειτουργούν βασικές λειτουργίες e-commerce.
- Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην Ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σάς προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας, βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε ευκολότερα αυτό που αναζητάτε.
- Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται περισσότερο συχνά, μάς ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη, καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και, ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να την βελτίωση τού τρόπου λειτουργίας τού www.mercedes-shop.gr.
- Cookies διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών, που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας, περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μάς βοηθούν στην μέτρηση τής αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών προωθήσεων μας.
- Cookies analytics. Είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μάς δίνουν την δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών τής Ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σάς προσφέρουμε.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης τής Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων, που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη τού χρήστη στην Ιστοσελίδα www.mercedes-shop.gr.
Το www.mercedes-shop.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα του, για επαναληπτικό marketing.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας στο σχετικό πεδίο με την ένδειξη εδώ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (explorer, chrome, firefox, edge κ.λπ.), να σάς ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός εκ των cookies και να αποφασίζετε εσείς την λήψη του ή την απόρριψή του. Σε αυτήν την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Το www.mercedes-shop.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες τού Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ. επαναληπτικό marketing, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κ.λπ.). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής, αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις τού Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης τού Google Analytics για τον ιστό. Το www.mercedes-shop.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος τού Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:
Το www.mercedes-shop.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης τής Google, χρησιμοποιούν μαζί cookies (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, την βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον Ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι διαφημίσεις τού www.mercedes-shop.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα mercedes-shop.gr.
Το www.mercedes-shop.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από την διαφήμιση, βάσει ενδιαφέροντος τής Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε δύνανται να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα cookies.

Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων
Σε σχέση με οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή πώληση ή άλλη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (από κοινού "Μεταβίβαση Επιχειρήσεων"), θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα, κατά τρόπο που να συνάδει με το ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν Προσωπικών Δεδομένων και θα ενημερώσουμε τα υποκείμενα πού επηρεάζονται, πριν τα Προσωπικά Δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής Πολιτικής Απορρήτου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ανηλίκων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών, εκτός εάν έχει παρασχεθεί ανάλογη συγκατάθεση από το πρόσωπο που ασκεί την γονική μέριμνα τού ανηλίκου ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα ενός ανηλίκου συλλέχθηκαν ακουσίως και δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και θα σάς ενημερώσουμε σχετικά.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Το www.mercedes-shop.gr επιτρέπει στους χρήστες του να έχουν πρόσβαση, διορθώνουν, συμπληρώνουν ή διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στο www.mercedes-shop.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.mercedes-shop.gr θα ενεργήσει, έτσι ώστε να διαγραφεί αμελλητί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του. Για την προστασία και την ασφάλεια τού χρήστη, το www.mercedes-shop.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να συμπληρώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με την λειτουργία της Ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω www.mercedes-shop.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mercedes-shop.gr